Idol Quỳnh Trâm đi du lịch ở nước ngoài cùng bố đường